Op het nieuwe jaar

2020 was voor Wandelvereniging De losse Feeter een “bewogen” jaar, jammer genoeg niet in de zin van het aantal wandelingen dat we hebben kunnen lopen, maar in de zin van het verzinnen van alternatieve activiteiten om de leden op verantwoorde manier bij elkaar te krijgen. En dat is in 2020 gelukkig wel gelukt.

Er stond in 2020 in ieder geval genoeg op de planning, maar in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 hebben wij veel van onze activiteiten uit veiligheidsoverwegingen moeten schrappen, omdat het grotendeel van de vereniging uit een risicogroep bestaat, waar we natuurlijk geen enkel risico mee nemen.

Nieuwjaars attentie

Ieder jaar houdt de Losse Feeter een nieuwjaarsreceptie in wijkgebouw ‘De Linde’. Bijna alle leden zijn bij deze receptie aanwezig om elkaar weer het beste te wensen voor komend jaar en te genieten van een hapje en een drankje. Helaas is dit in 2021 anders. Omdat de samenkomst in De Linde niet mogelijk is op dit moment, heeft het bestuur iets anders bedacht om toch de leden te bedanken voor hun blijvend lidmaatschap, namelijk een Nieuwjaars attentie.

Het bestuur is op woensdag 30 december 2020 persoonlijk bij alle leden langs geweest om een Nieuwjaars attentie te bezorgen en hun leden het allerbeste te wensen voor komend jaar. Met deze attentie bestaande uit een goede fles wijn en een exclusieve “De Losse Feeter” mok, kunnen de leden in eigen sfeer proosten op het nieuwe jaar en terugdenken aan de koffiemomenten die wij gehad hebben en die in 2021 weer komen gaan.

Nieuwjaarwens

Het bestuur en de leden hopen dat we in 2021 weer de nodige kilometers gezamenlijk kunnen lopen en dat we na het lopen weer onze verhalen onder het genot van een bakje koffie kunnen uitwisselen, want ik denk dat iedereen een hoop te vertellen heeft.

De Losse Feeter wenst iedereen het allerbeste en veel gezondheid toe voor komend jaar.