Najaarswandeling 2021

Zaterdag 9 oktober werd in Etten-Leur de jaarlijkse ‘Najaarswandeling’ door wandelvereniging de Losse Feeter georganiseerd. De wandelaars hadden de keuze uit een wandeling van 10, 15, 20, 25 of 30 km, die hen door de gemeente Etten-Leur naar het buitengebied aan de zuidkant van Etten-Leur bracht.

Hoge opkomst
Het mooie weer heeft, naast de positieve publiciteit voor deze wandeling, zeker meegeholpen om van deze wandeling een groot succes te maken. Het bestuur heeft deze dag met tevredenheid afgerond met een uiteindelijke opkomst van 290 wandelaars.

Afwisselende wandeling
De wandelaars waren bij terugkomst uiterst positief over de gelopen wandeling, die volgens hen zeer gevarieerd was door de afwisseling van verharde en onverharde paden, die hen leiden door weilanden, bossen en heidevelden. Ook de beginnende herfst bracht al veel kleur in het uitzicht en daarmee ook in het humeur van de wandelaar. Op de controlepost aan de Zundertseweg konden de wandelaars hun wandeling onderbreken om te genieten van een hapje en een drankje. Naast de nodige versnaperingen konden de wandelaars op de boerderij de alpaca’s bewonderen, die inmiddels nieuwsgierig waren geworden en de wandelaars goed in de gaten hielden.

Vrijwilligers bedankt
Een vereniging is niets zonder haar leden en de vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten. “Gelukkig heeft onze vereniging leden die zich met passie inzetten om van dit soort evenementen een mooie dag te maken voor wandelaars binnen en buiten onze regio”, aldus onze voorzitter Ad van Opstal. Wij willen daarom ook de 35 vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet voor deze dag. De volgende wandeling is de ‘Voorjaarswandeling’ en die staat gepland op zaterdag 12 maart 2022.