Clubdag 2021

Na uitstel komt afstel, maar in dit geval een keertje niet. Vorig jaar hadden we een programma voor de clubdag klaarliggen, maar daar konden we helaas geen invulling aan geven i.v.m. de welbekende maatregelen. Dit jaar kon er gelukkig wel invulling aan de clubdag gegeven worden, al dan niet in aangepaste vorm. Vanuit het bestuur is er gekozen om er voor te zorgen dat we onze leden gezellig bij elkaar konden krijgen en dat is met 75 leden gelukt.

Het was een gezellige boel. Vanuit “De Linde” waren de regels om met 4 personen aan een tafel te zitten en waarbij 1 persoon de drankjes per tafel verzorgde om zo min mogelijk door elkaar heen te lopen. Uiteraard kon niet alles voorkomen worden, maar ik denk dat iedereen zijn best heeft gedaan om er het beste van te maken.

Kennis is macht

Onze quizmaster Levien heeft in 2 rondes diverse paparplu’s weggeven, maar alleen aan leden die op de hoogte waren van de “ditjes en datjes” van onze vereniging. In dit geval was het niet alleen “kennis is macht”, maar ook kennis is een “droog pak”. Daar weet onze vaste collomnist Walter alles van (zie Feeter nr. 5 – 2021).

Jeu de boules & beugelen

Buiten voor De Linde waren de mensen van de jeu de boules- en beugelvereniging present om onze leden op enthousiaste wijze uitleg te geven over deze 2 spelen. Diverse leden hebben hier een balletje mogen gooien en rollen. Over de uitlsag van de winnaars wordt nog steeds gecorrespondeerd, maar voorlopig houden we het op een gelijkspel.

Dankwoord

Onze voorzitter en penningmeester hadden tussen alle aktes door ook nog een dankwoord voor de leden die 10 en 15 jaar lid waren en voor de leden die zich inzetten voor onze vereniging.

Een bol buikje

De frietkar van de Bollebuiken zorgde voor lekkere snacks en frietjes die onze leden in etappes buiten konden gaan halen. En had je daarna nog trek, dan liep je gewoon nog een keer. Zo kwam dat buikje wel vol en bol. En anders zorgde het ijsje daar wel voor.