Bevrijdingsvuur

 

Op vrijdag 25 oktober om 15.30 uur ging het drukkerij museum open, waarbij de burgemeester de officiële opening van de tentoonstelling “drukkerij in het verzet” opende. Zij deed dit door een oorspronkelijk pamflet uit die tijd af te drukken. Nadat alle belangstellenden een boekje hadden meegekregen ging het vuur om 16.00 uur door Etten-Leur onder begeleiding naar de Kloostergaard. Voorop liepen onze oorlogsveteranen, die het vuur bij zich droegen, gevolgd door de Feeters in hun opvallende tenue en overige belangstellenden. In de Stationsstraat werden op het kerkhof de personen herdacht, die door de oorlog het leven hebben moeten laten. Iedereen kreeg een roos en daarbij een graf toegewezen om de roos daar weg te leggen. In stilte werd hierbij die persoon herdacht en het offer dat zij hebben moeten brengen voor onze bevrijding.

Daarna ging de stoet verder naar het Raadhuisplein om daar bij het monument een krans te leggen. Ook hier was weer de stilte om te gedenken. Tot slot ging het via de Bisschopsmolenstraat naar de Kloostergaard waar we hartelijk werden ontvangen door de zusters met koffie en koek. Hier werd het vuur geplaatst, waarna in de kapel nog gelegenheid was voor een gebed.

Onder de indruk van het gebeuren togen de Losse Feeters daarna naar huis. Jammer dat er niet meer Feeters zijn afgekomen op deze herdenking. Toch maakten de Feeters in hun opvallende outfit indruk tijdens de wandeling.

Een dankwoord is op zijn plaats voor de Feeters die gehoor hebben gegeven aan de oproep om dit gebeuren bij te wonen. Een dankwoord dat ook is uitgesproken door de Oranjestichting Etten-Leur.