Aanmeldformulier

Aanmeldformulier lidmaatschap de losse feeter

Leuk dat je interesse hebt om lid te worden van De Losse Feeter. Via dit formulier kan je je aanmelden als lid bij onze wandelvereniging. Mocht je problemen ondervinden bij het aanmelden, neem dan gerust contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen.

Bij het  insturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacyreglement, zoals vastgelegd in ons Huishoudelijk reglement. Jouw gegevens worden middels een beveiligde SSL verbinding naar ons verzonden. 

Het lidmaatschap

Voor omgerekend slechts € 2,91 per maand bent u al lid van 1 van de leukste en sociaalste wandelverenigingen van Nederland.

*Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.

€ 35,00 per jaar

Voor dit minimale bedrag loopt u samen met andere leden in de mooiste gebieden van de gemeente Etten-Leur e.o.

U ontvangt:

  • 1 keer per 2 maanden het clubblad
  • Clubtenue, bestaande uit de rode polo, jasje en rugzakje
  • 1 keer per jaar deelname de clubdag
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Jaarvergadering
  • Lief en leed commissie
  • Korting op consumpties in ons verenigingsgebouw

Tegen gereduceerd tarief gaan we met de vereniging:

  • 2 keer per jaar met een busreis om te lopen buiten onze regio in Nederland of België

De Losse Feeter is meer dan alleen wandelen. Veel leden zijn als vrijwilliger betrokken bij het organiseren en uitvoeren van de verschillende activiteiten. Het onderlinge sociale aspect is kenmerkend voor onze wandelvereniging.

Uitgewandeld?

Opzeggen kan schriftelijk / per e-mail gedaan worden voor 1 december van het lopend kalenderjaar. Meer informatie vindt in ons clubblad en ons huishoudelijk reglement.